AYDINLATMA METNİ

 

*Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu GAMEOGRAPH OYUN ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ olarak tarafımızca düzenlenmiştir.  Öncelikle size kişisel verilerinizin özenle ele alındığını belirtmek isteriz.

 

*Kişisel verileriniz; iletişim faaliyetleri, pazarlama süreçleri, uzman donanımlı kadromuz ve akademik yetkinliklerimiz aracılığıyla danışmanlık, mentorluk, iş geliştirme hizmetleri ve iş fikirlerinizin geliştirilmesi amacıyla açık rızaya özen göstererek işlenecektir.  Kanunda açıkça öngörülen haller, sözleşmenin kurulumuyla doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın kullanılması vs. için işlemenin zorunlu olması ve rızasını açıklayamayacak durumda bulunan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halleri saklıdır.

 

*Kişisel veriler bir üstteki paragrafta belirtilen amaçlarla kurumumuza tedarik sağlayan kişi ve kurumlara, danışmanlarımıza, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza; yurt içi için Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8. Maddesindeki işleme şartları sınırlarında, yurt dışı içinse aynı kanunun 9. Maddesindeki işleme şartları sınırlarında aktarılabilecektir.

 

*Kişisel verileriniz; tarafımıza yapmış olduğunuz başvuru formu ve sitemizde yürüteceğiniz faaliyetler yardımıyla elde edilip, Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. Maddesindeki işleme şartları sınırlarınca aktarılma olanağı bulunmaktadır.

 

*Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi sınırlarında kalan taleplerinizi ‘’Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’ e göre tarafımıza ‘’info@gameograph.com’’ adresine mail aracılığıyla gönderim sağlayabilirsiniz.